KAPLICA CZASZEK

Ten budynek sakralny znajduję się w odległości 2,2Km od Apartamentów Eksploris. Proponujemy spacer przez park Zdrojowy w Kudowie

Kaplica Czaszek – zabytek sakralny znajdujący się w Kudowie-Zdroju, w dzielnicy Czermna.
W kaplicy zostały zebrane kości ofiar wojen na ziemi kłodzkiej, prawdopodobnie z czasów wojny trzydziestoletniej, prusko-austriackiej i szerzących się po niej epidemiach cholery w XVII i XVIII w. oraz z wojny siedmioletniej (1756–1763)